Biedrība “7 maņas” īsteno projektu “Gribēt-varēt-darīt-piedzīvot”

Biedrība “7 maņas” īsteno projektu “Gribēt-varēt-darīt-piedzīvot”

2020.gada pavasarī tika nolemts piedalīties projektu konkursā PUMPURS. Šis projekts ir vērts uz jauniešiem, viņu sadarbību, spēju komunicēt jebkuros apstākļos.

Projekta mērķis ir dot iespēju jauniešiem pierādīt savas spējas un pašiem gūt pārliecību par to, ka ir nozīmīgi sabiedrības locekļi, kas ar savām idejām spēj uzlabot sabiedrību kopumā, tādā veidā veicinot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu jauniešu vidū.

Galvenās aktivitātes:

  • Regulāras tikšanās ar jauniešiem, kuru laikā tiks organizētas neformālās izglītības spēles un uzdevumi, lai saliedētu jauniešus, veicinātu sadarbības prasmes, draudzību, apzinātos savu lomu kolektīvā, iepazītu savas stiprās puses, kā arī iegūtu zināšanas par pasākumu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu. Visa projekta laikā paredzētas 8 tikšanās reizes.
  • Izbraukuma saliedēšanās pasākums – šīs aktivitātes laikā jauniešiem brīvā dabā būs organizēti dažādi izaicinājumi, šķēršļu pārvarēšana, kuru laikā viņiem būs jāspēj sadarboties, lai tiktu pie noteiktā mērķa.
  • Jauniešu organizēts pasākums- Mērķtiecīgi plānots pasākums, ar mērķi vairot labo sabiedrībā, mainīt sabiedrības domas par jauniešiem un viņu interesēm un spējām.
  • Orientēšanās2-5 dalībnieki, apmeklē kontrolpunktus. Komandas uzdevums ir brīvi orientējoties Vecumnieku teritorijā, ar kartes un kompasu palīdzību iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktus, kuri tiek piešķirti par kontrolpunktu apmeklēšanu. Pirms sacensībām tiks organizētas apmācības, lai jaunieši mācētu lasīt karti, pazīt kompasu.
  • Stāsts par mums– jauniešiem ir jāveido stāsts par sevi, saviem hobijiem, labajiem darbiem. Galvenais nosacījums, ka stāstā ietver tikai pozitīvo. Lai par jauniešu labajiem darbiem un iezīmēm uzzinātu pārējie novada iedzīvotāji, tad tiks veidota mājaslapa, kurā tiks publicēti visi stāsti. Mājas lapa kalpos arī kā atspoguļojums citām projekta aktivitātēm (tikšanās reizēm, izbraukuma saliedēšanās aktivitātēm, jauniešu organizētajam pasākumam, orientēšanās pasākumam).

Projekta piedalās jaunieši no Stelpes, Misas, Valles un Vecumnieku izglītības iestādēm.

1+