Orientēšanās

Orientēšanās

Pēc ilgāka pārtraukuma, kuru ietekmēja Covid-19 ierobežojumi, jaunieši atkal nelielās grupās varēja satikties, lai turpinātu realizēt projektu “Gribēt-varēt-darīt-piedzīvot”.

Š.g.17.aprīlī, projekta ietvaros tika organizēta jauniešu orientēšanās Vecumniekos. Diena un laikapstākļi tiešām mūs lutināja un deva iespēju pilnībā izbaudīt pavasari un atkal satikšanos. Jauniešiem pašiem bija iespēja izveidot grupas un meklēt kontrolpunktus. Kartē bija atzīmēti meklējamie punkti, kas bija jāatrod pavēles secībā, jeb viens aiz otra. Kad komanda finišēja, tika pārrunāts par turpmākajām darbībām, kā plānot nākošās tikšanās reizes un vienbalsīga bija atbilde, ka ir vēlme tikties klātienē, nevis attālināti.

Turpmākās aktivitātes būs tikšanās ar jauniešiem, lai organizētu pasākumu viņu pašu izvēlētai grupai. Šis mācību gads skolniekiem nebūt nav viegls, visvairāk viņiem trūkst vienaudžu, kas šajā vecumā ir ļoti būtisks faktors arī turpināt mācības. Diemžēl ierobežojumi ir ietekmējuši gan attiecības jauniešu vidū, gan attieksmi pret mācībām. Tieši tāpēc ir svarīga komunikācija, satikšanās, kaut vai nelielās grupās!

0