Spēļu pēcpusdiena

Spēļu pēcpusdiena

Spēļu pēcpusdiena pansionātā “Atvasara”

 Otra jauniešu grupa, kuru sev bija devuši nosaukumu “Cālīšu apvienība” 25.augustā rīkoja pasākumu senioriem veco ļaužu un invalīdu pansionātā “Atvasara”. Pasākuma mērķis jauniešiem bija iepriecināt seniorus, ar kopīgi pavadītu laiku, kā arī cienājot seniorus ar gardumiem.

Jaunieši bija sarūpējuši galda spēles, kārtis, sajūtu spēles ko kopā spēlēt ar senioriem.

Pārrunājot pasākuma gaitu, secinājām, ka šis ir viena no sirsnīgākajām aktivitātēm visa projekta laikā, jo veco ļaužu prieks bija neaprakstāms.

0