Tikšanās reizes, lai pasākums izdotos

Tikšanās reizes, lai pasākums izdotos

Tikšanās reizes, lai pasākums izdotos

Lai arī tikšanos ar jauniešiem mazliet piebremzēja Covid-19 izplatība Latvijā, mums tomēr izdevās satikties visas plānotās reizes un pat vairāk, lai jauniešu izdomātie un izplānotie pasākumi varētu notikt.

Visiem jauniešiem bija iespēja sadalīties 3 grupās, kurās viņi turpmāk strādāja pie pasākuma plānošanas. Galvenais mērķis pasākumam bija dod kaut ko labu citiem, palīdzēt sabiedrībai vai iepriecināt kādu sabiedrības daļu.

Lai tiktu līdz pasākuma vadīšanai, jauniešiem nācās izplānot vairākas lietas- izvēlēties personu grupu, kam organizēt pasākumu, plānot finanses, aktivitātes pasākuma laikā, lai tās būtu atbilstošas izvēlētajai mērķgrupai. Pēc pasākuma satikāmies, lai visi kopīgi izvērtētu visus trīs notikušos pasākumus un izvērtētu stiprās, vājās puses, kā arī ko varētu darīt savādāk, lai pieļautās kļūdas neatkārtotos nākošajās reizēs.

Kā lielāko klupšanas akmeni jaunieši atzina mārketingu jeb pasākuma popularizēšanu. Otrais pie kā vajadzētu piestrādāt ir laicīga pasākuma plānošana, lai laiks un resursi pietiktu visam.

Lai arī pasākuma organizēšanā bija kļūdas, jāsaka, ka jaunieši ir malači un aktīvi iesaistījās pasākuma organizēšanā un viņiem, tas izdevās lieliski!

Jauniešu izvēlētie pasākumi:

1.grupa “Kino vakars bērniem Misā”

2.grupa. “Spēļu pēcpusdiena pansionātā “Atvasara” ”

3.grupa “Iepazīšanās ar jaunsardzes darbību”

0